Advies op maat

Innovationlink helpt innovators

Jouw vinding succesvol naar de markt?

Daar kunnen wij jou bij helpen. In ons kennismakingsgesprek presenteren wij onze aanpak en ontvang jij gratis het Handboek ‘Van Inventie naar Innovatie’ met daarin een toelichting op onze Innovationlink Matrix.

Indien jij besluit om met ons verder te gaan kun je kiezen uit 3 trajecten:

 1. Wij helpen jou om jouw vinding zelf naar de markt te brengen;
 2. Wij zoeken een investeerder voor jou;
 3. Wij zoeken een koper van jouw vinding.

Ad 1. Jij wil jouw vinding zelf naar de markt brengen
Nadat jij de Innovationlink Matrix eerst zelf zo ver mogelijk hebt ingevuld, wordt deze samen met ons besproken en compleet gemaakt. Dan is inzichtelijk wat er wel en niet op korte en lange termijn dient te gebeuren. Hieruit volgen ook de vervolgacties, afhankelijk van de situatie waarin jouw ontwikkeltraject zich bevindt.
De besprekingen en invulling van de Matrix kost slechts € 750,-, onafhankelijk van de hoeveelheid tijd die wij daarvoor nodig hebben.
Vervolgens bespreken we maandelijks de vorderingen met behulp van de Innovationlink Matrix.
Wij helpen jou ook bij het vinden van relevantie kennis en expertise voor jouw innovatieproces. Ons Innovationlink Netwerk bestaat uit vele experts uit alle relevante disciplines. De vergoeding voor de besprekingen en actualisering van de Matrix bedraagt slechts € 75,- per uur.

 Ad 2. Jij zoekt investeerders
Veel investeerders zijn op zoek naar investeringsmogelijkheden. Wij beschikken over een bestand van meer dan 100 investeerders en investeringsclubs die willen investeren in innovatieve initiatieven. Voor het benaderen van investeerders en investeringsclubs hanteren wij de volgende aanpak:

 1. Jij vult ons intakeformulier zo volledig mogelijk in.
 2. Op basis van het ingevulde intakeformulier stellen wij een investeringsmemorandum op. In dit memorandum wordt aangegeven wat het probleem c.q. de uitdaging is, wat de oplossing en het intellectueel eigendom is. Vervolgens een schets van de concurrentie. Indien mogelijk ook een actueel overzicht van behaalde en te verwachten financiële resultaten. Tenslotte wordt aangegeven welke financiering jij zoekt en wat daar tegenover staat.
 3. Het investeringsmemorandum wordt naar ons investeerdersbestand gemaild.
 4. Geïnteresseerde investeerders worden met jou in contact gebracht.
 5. Indien gewenst begeleiden wij de gesprekken tussen jou en de investeerder(s).

Voor het opstellen van het investeringsmemorandum, de verzending naar de relevante investeerders uit ons bestand, de verwerking van de feedback en het begeleiden van de gesprekken vragen wij (vooraf) een vergoeding van € 750,-.

Bij het verkrijgen van de financiering ontvangen wij een vergoeding van 5% van de ontvangen financiering, met een maximum van € 7.500, -.

Ad 3. Jij wil jouw vinding verkopen
Wij kunnen ons ook voorstellen dat je jouw vinding liever verkoopt aan een ondernemer. Voor het benaderen van ondernemers hanteren wij de volgende aanpak:

 1. Jij vult ons intakeformulier zo volledig mogelijk in.
 2. Op basis van het ingevulde intakeformulier stellen wij een verkoopmemorandum op. In dit memorandum wordt aangegeven wat het probleem c.q. de uitdaging is, wat de oplossing en het intellectueel eigendom is. Tenslotte wordt aangegeven welke lumpsum en royalty jij vraagt.
 3. Het verkoopmemorandum wordt o.a. naar ons relatiebestand gemaild.
 4. Geïnteresseerden worden met jou in contact gebracht.
 5. Indien gewenst begeleiden wij de gesprekken tussen jou en de geïnteresseerden.

  Voor het opstellen van het verkoopmemorandum, de verzending naar ons bestand, de verwerking van de feedback en het begeleiden van de gesprekken vragen wij (vooraf) een vergoeding van € 750,-. Bij het sluiten van de verkoop ontvangen wij een vergoeding van 5% van de ontvangen lumpsum, met een maximum van € 7.500, -, en een vergoeding van 10% van de te ontvangen royalty’s.

 Tenslotte kunnen wij ons voorstellen dat jouw situatie niet past in 1 van bovenstaande acties, maar bijvoorbeeld een combinatie daarvan. Ook daar willen wij graag met jou over praten.

Graag maken wij een afspraak om kennis met jou en jouw vinding te maken!
Contact: Hans Kamphuis / E: hans@innovation-link.nl / M: 06 51 44 51 07 / www.innovation-link.nl.