Advies op maat

Innovationlink helpt innovators

Innoveer nooit alleen!

Innovationlink helpt innovators met de volgende stappen:

  1. Innovatiescan; indien positief:
  2. Invullen van de Innovationlink Matrix; hieruit kunnen 2 trajecten volgen:
    3a.  Het zelf verder ontwikkelen van de inventie: maandelijkse bijstelling van de Matrix;
    3b.  Het zoeken van investerende ondernemers en/of kopers.

1. Innovatiescan

De Innovatiescan geeft een indicatie van de stand van zaken van de inventie inzake nieuwheid, techniek en marktpotentie. Invulling vindt plaats door de innovator zelf. Evaluatie door Innovationlink is gratis.

2. Innovationlink Matrix

De Innovationlink Matrix wordt toegelicht in het Handboek “Van Inventie naar Innovatie”. Nadat de innovator deze eerst zelf zo ver mogelijk heeft ingevuld, wordt deze samen met Innovationlink besproken en verder compleet gemaakt. Dan is inzichtelijk wat er wel en niet op korte en lange termijn dient te gebeuren. Hieruit volgen ook de vervolgacties voor Innovationlink, afhankelijk van de manier waarop de innovator de innovatie verder wil gaan ontwikkelen: zelf, met een ondernemende investeerder of door verkoop. Bespreking en definitieve invulling van de Matrix kost € 1.000,-, onafhankelijk van de tijdsduur van de werkzaamheden van Innovationlink.

3a. Zelf verder ontwikkelen

In dit geval wordt er, naar gelang de behoefte bij de innovator, een sessie belegd waarin steeds de vorderingen in de Matrix worden besproken en bijgehouden. Innovationlink faciliteert niet alleen deze ‘monitoring’, maar helpt ook bij het vinden van relevantie kennis en expertise buiten het bedrijf. Bespreking en actualisering van de Matrix kost per sessie € 500,-, onafhankelijk van de tijdsbesteding van Innovationlink.

3b. Financiering en/of verkoop

Voor het zoeken van ondernemende investeerders of koper wordt een Investeringsmemorandum opgesteld, waarvoor een bedrag van € 500,- wordt gerekend. Indien er een geslaagde match is ontvangt Innovationlink hiervoor een vergoeding van 5 % van de gerealiseerde investering, met een maximum van € 7.500,-.

hans@thelink.solutions