innovationlink

Voor innovators én experts

Profiteer van ons Netwerk en leer van onze 11 lessen om jouw vinding of start-up succesvol in de markt te zetten!

Heb jij een nieuw idee/concept/product/start-up ontwikkeld, maar heb jij hulp nodig om dit verder succesvol in de markt te zetten? Of zoek jij geld en kennis? Dan kunnen wij jou daar bij helpen. Innovationlink is een Netwerk waarin kennis, expertise, financiering en ondernemerschap is vertegenwoordigd.
In een kennismakingsgesprek presenteren wij onze aanpak met de Innovationlink Matrix voor jouw uitvinding of start-up en ontvang jij gratis het Handboek ‘Van Inventie naar Innovatie’

Als jij besluit om met ons verder te gaan zetten we de volgende stappen:

  1. Samen vullen we de Innovationlink Matrix in; hieruit kunnen 3 trajecten volgen:
  2. Wij helpen jou om jouw uitvinding zelf naar de markt te brengen ;
  3. Wij zoeken investeerders om jouw innovatieproces te financieren;
  4. Wij zoeken een koper van jouw uitvinding.

Ad 1. Innovationlink Matrix
In het Handboek “Van Inventie naar Innovatie” wordt de Innovationlink Matrix toegelicht. Nadat jij deze Matrix eerst zelf zo ver mogelijk hebt ingevuld, wordt deze samen met ons besproken en verder compleet gemaakt. Dan is inzichtelijk wat er wel en niet op korte en lange termijn dient te gebeuren. Hieruit volgen de vervolgacties voor jou en ons, afhankelijk van de manier waarop jij jouw vinding verder wil gaan ontwikkelen:  

Ad 2. Zelf verder ontwikkelen
In dit geval bespreken we regelmatig de vorderingen met behulp van de Matrix.
Wij faciliteren deze ‘monitoring’ en wij helpen jou bij het vinden van relevantie kennis en expertise voor jouw innovatieproces. 

Ad 3. Het zoeken van investeerders
Voor het benaderen van ondernemende investeerders en investeringsclubs hanteren wij de volgende aanpak:
1. Jij vult het Intake-formulier in.
2. Op basis van het ingevulde intakeformulier stellen wij een Investeringsmemorandum op. In dit memorandum wordt aangegeven wat het probleem c.q. de uitdaging is, wat de oplossing is en het intellectueel eigendom. Vervolgens een summiere marktschets en de concurrenten. Tenslotte wordt aangegeven welke financiering de innovator zoekt en wat daar tegenover staat.
3. Het investeringsmemorandum wordt naar ons investeerdersbestand gemaild.
4. Geïnteresseerde investeerders worden in contact gebracht met jou.
5. Indien gewenst begeleiden wij de gesprekken tussen jou en de geïnteresseerde investeerder(s).

Ad 4. Verkoop
Voor het zoeken van koper(s) hanteren wij de volgende aanpak:
1. Jij vult het Intake-formulier in.
2. Op basis van het ingevulde Intake-formulier stellen wij een Verkoopmemorandum op.
3. Met het Verkoopmemorandum benaderen wij potentiële kopers.
4. Geïnteresseerde kopers worden met jou in contact gebracht.
5. Indien gewenst begeleiden wij de gesprekken tussen jou en de geïnteresseerde koper(s).
Bij de verkoop van uitvindingen werken wij samen met de professionele innovatiemakelaar Progest.

Graag maken wij een afspraak om kennis met jou en jouw uitvinding te maken!
Contact: Hans Kamphuis / E: hans@innovation-link.nl / M: 06 51 44 51 07