innovationlink

Voor innovators én experts

Neem deel in Innovationlink en verdien aan de ontwikkeling van gebruikersinnovaties.

Doelstelling en activiteiten
Innovationlink heeft als doelstelling het genereren van gebruikersinnovaties en het begeleiden van de meest kansrijken naar de markt.De activiteiten van Innovationlink zijn niet louter gericht op productontwikkeling, financiering of marketing, maar gaan verder door de multidisciplinaire begeleiding van professionele innovatoren.

Innovationlink voert de volgende activiteiten uit:

 1. Opbouwen en onderhouden van een relevant nationaal netwerk: een multidisciplinair netwerk van experts, dienstverleners, investeerders en ondernemers.
  Met ons Netwerk gaan we aan de slag om kansrijke gebruikersinnovaties verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen
 2. Scouten en selecteren gebruikers innovaties: Voorselectie van gebruikersinnovaties bij regionale netwerkpartijen, beroepsorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en professionele innovatoren.
  Criteria voor de selectie:
 • Nieuw en nog niet op de markt;
 • Er is een werkend prototype;
 • Er is aantoonbaar ruimte op de markt;
 • Er is een wil om samen te werken;
 • Er is een wil om akkoord te gaan met een minderheidsaandeel of een licentieovereenkomst.
 1. Pitchbijeenkomsten: Presentatie van geselecteerde gebruikersinnovaties aan leden en participanten van ons Netwerk.
 2. Samenwerkingsovereenkomst; minstens 1 investeerder moet bereid zijn om te investeren om een Minimum Viable Product (MVP) te realiseren. Een MVP is de eerste versie van een product of dienst die zo vroeg mogelijk naar de markt wordt gebracht. Het doel is om daarmee zo snel mogelijk feedback te krijgen. Deze feedback is belangrijk om hiermee de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen.
 3. Begeleidingsteam samenstellen: Invulling van multidisciplinaire teams rondom een gebruikersinnovatie.
 4. Opstellen Startdocument: met daarin opgenomen de intenties van de partners, de eigendoms-, en exploitatierechten, kostenverdeling en exit-moment.
 5. Ontwikkeling: het ‘ontwikkelingsproces’ naar een MVP met begeleidingsteam o.l.v. een ‘trekker’. Dit kan een van de partners zijn, waarschijnlijk de investeerder.
 6. Monitoring: Maandelijkse rapportages aan het netwerk over de voortgang.
 7. Afronding: elk traject wordt maximaal 2 jaar begeleid, daarna moet het ‘op eigen benen staan’.

Impact
Er worden jaarlijks meerdere pitchbijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten worden er steeds 3-5 gebruikersinnovaties gepresenteerd. Hiervan worden de meest kansrijke gebruikersinnovaties geselecteerd om in te investeren en verder te ontwikkelen. Het project wordt direct in geheel Nederland uitgevoerd. We streven naar 15 te ontwikkelen gebruikersinnovaties per jaar, waarvan er waarschijnlijk uiteindelijk 5 op de markt komen. Onze unieke Aanpak en de inzet van het Innovationlink Netwerk is debet aan deze hoge score! Er wordt ingezet op minstens 15 nieuwe producten en/of bedrijven na 3 jaren.

 Deelnamemogelijkheden

Dienstverleners, investeerders en individuen kunnen als volgt deelnemen aan het Innovationlink Netwerk:

 • Bedrijfslidmaatschap: 500,- per jaar, gedurende minimaal 3 jaren; je bent dan preferred supplier voor de in te schakelen diensten.
 • Participatie: een participatie kost 2.000,-. Er worden maximaal 50 participaties uitgegeven. Elke participatie heeft recht op 0,5% van het jaarlijkse winstsaldo. Daarnaast hebben participanten voorrang bij het investeren in de geselecteerde gebruikersinnovaties en/of het verlenen van diensten om de gebruikersinnovaties naar de markt te brengen. Er zijn inmiddels 6 participaties verkocht. Een participatie is vrij verhandelbaar.
 • Individueel lidmaatschap: voor slechts euro 100,- (excl. 21% btw) tot het einde van 2024.

Alle leden ontvangen bovendien de volgende producten en diensten:

– Het “Handboek van Inventie naar Innovatie”
– Vier Netwerkbijeenkomsten per jaar met netwerkborrels
– Gratis advies aan de hand van de Innovationlink Matrix
– Individuele 1-op1 workshop “Van Inventie naar Innovatie”
– 24/7 helpdesk: stel je vraag en/of uitdaging en wij beantwoorden binnen 24 uur!

En natuurlijk een groot nieuw netwerk van innovatie gedreven individuen en bedrijven!

Graag maken wij een afspraak om kennis met jou te maken!
Contact: Hans Kamphuis / E: hans@innovation-link.nl / M: 06 51 44 51 07