innovationlink

Voor innovators én experts

Innovationlink: Katalysator van gebruikersinnovaties

Innovationlink activeert innovaties die niet op de markt verkrijgbaar zijn.
Met een netwerk van experts, investeerders en ondernemers.

In Nederland is een schat aan zelf bedachte innovaties te vinden die door professionals in hun beroepspraktijk zijn ontwikkeld. Deze zogenoemde gebruikersinnovaties zijn ontwikkeld door professionals tijdens de uitvoering van hun vak. Zij ondervonden problemen of tekortkomingen, vonden in de markt geen bruikbare oplossingen en ontwikkelden daarom vervolgens zelf een oplossing. Meestal blijven deze innovaties beperkt tot eigen gebruik en vinden hun weg naar de markt niet. Dat is doodzonde want deze innovaties vertegenwoordigen een enorme verborgen (omzet)waarde voor het bedrijf zelf en andere bedrijven.

Een gebruikersinnovatie kan op verschillende manieren doorontwikkeld en naar de markt gebracht worden: door het eigen bedrijf, extern met partners in een nieuw bedrijf of door een ander bedrijf in de vorm van een licentie. In al deze gevallen kan Innovationlink hierin faciliteren.

Activiteiten

Netwerkbijeenkomsten: deze kennen steeds dezelfde formule: presentatie van de gastorganisatie, nieuwe inspirerende presentaties van derden en een aantal pitches voor hulp bij het innovatieproces. Met een afsluitende netwerk borrel.

Adviezen op Maat: toegesneden begeleiding van het proces om van een inventie een innovatie te maken.
Investorsearches: we hebben een bestand van meer dan 100 privatie investeerders die graag investeren in innovatietrajecten.

Om de bovenstaande activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren is een groot en divers samengesteld Netwerk een noodzaak!

Deelnamemogelijkheden Innovationlink Netwerk
Individuen, bedrijven en investeerders kunnen als volgt deelnemen aan het Innovationlink Netwerk:

  • Individueel lidmaatschap: 100,- per jaar.
  • Bedrijfslidmaatschap: 500,- per jaar; je bent dan als eerste in aanmerking voor de in te schakelen diensten.
  • Participant: een participatie kost 2.000,-. Je bent als participant voor altijd lid en hebt dezelfde faciliteiten als een bedrijfslid. Elke participatie heeft bovendien recht op 0,5% van het jaarlijkse winstsaldo. Er zijn inmiddels 6 participaties verkocht. Een participatie is vrij verhandelbaar.

 Meer informatie bij Hans Kamphuis: hans@innovation-link.nl