Masterclass

Activeer jouw verborgen innnovatie

Masterclass Van Inventie naar Innovatie

Elf lessen om beter te innoveren

In deze Masterclass staat het ontwikkelplan van jouw eigen idee centraal, en leer je of en hoe jouw eigen idee succesvol naar de markt gebracht kan worden.

De Masterclass bestaat uit drie onderdelen:

In onderdeel 1 behandelt Hans Kamphuis de elf aspecten die in ieder ontwikkelplan moeten worden uitgewerkt. De stappen worden geïllustreerd met een aantal succesvolle productintroducties, die Hans Kamphuis heeft begeleid: Babywatcher, KEES en Krullaards Perfect Reset.
In onderdeel 2 vul jij zelf een ontwikkelplan in voor jouw eigen idee, aan de hand van de Innovationlink Matrix.
In onderdeel 3 wordt de Innovationlink Matrix aan de hand van de ingevulde ontwikkelplannen geëvalueerd.
We sluiten af met een netwerkborrel.

Voor een investering van slechts 125,- (ex btw) ontvang je:

  • De Masterclass
  • Het handboek “Van Inventie naar Innovatie”
  • Invullen en evalueren van de eigen Innovationlink Matrix
  • Afsluitende netwerkborrel
  • Indien gewenst: Individueel advies op jouw eigen innovatie

Bij meerdere deelnemers uit 1 organisatie: 75,- per persoon extra.

De Masterclass vindt plaats op vrijdag 19 mei, van 14.00 – 18.00 uur, in Den Haag.

Het is ook mogelijk deze Masterclass ‘op maat’ en ‘in house’ te verzorgen.

Interesse: mail Hans Kamphuis hans@innovation-link.nl.

Hans Kamphuis stond aan de basis van het Uitvinderscentrum Nederland ID-NL, tijdschrift voor Vormgeving ITEMS, de Stichting Industrieel Ontwerpen Nederland ioN en het platform voor innovatief bouwen BOOOSTING. Daarnaast was hij voorzitter van de Nederlandse Orde van Uitvinders NOVU. Met de Open Design Aanpak heeft hij o.a. de volgende nieuwe producten naar de markt begeleid: KEES (www.keesmakers.nl), Krullaards Perfect Reset (www.kpr.nl) en de Babywatcher (www.mybabywatcher.com).

Hij heeft Innovationlink opgericht om nieuwe bedrijvigheid te genereren uit concepten van professionals die niet in staat zijn om deze zelf naar de markt te brengen (www.innovation-link.nl). Tenslotte is hij commissielid bij de NWO Toegepaste Technische Wetenschappen en heeft hij het ‘Handboek Van Inventie naar Innovatie’ geschreven waarin de ‘Innovationlink Matrix’’ wordt behandeld die je helpt om van jouw vinding een innovatie te maken (https://innovation-link.nl/handboek/).
Hans heeft een groot netwerk in overheden, bedrijven, dienstverleners en investeerders.